Frakt

For alle forsendelser beregnes et forsikrings-
og et fraktsonetillegg av brutto fakturabeløp,
etter følgende skala:

Mottakers postnummer:

0000-3599 Fraktsats 3,5%.
3600-4999 Fraktsats 4,0%.
5000-7999 Fraktsats 4,5%.
8000-9999 Fraktsats 6,5%.

Fraktillegg kr. 100,- tilkommer alle
order under kr. 3.000,- eks. mva.