Når du skal lage FDV på våre produkter, gjør du følgende:
  • Gå inn på  http://www.nordesign.no/
  • IKKE logg inn
  • Hent produktet (søk på navn eller artikkelnummer)
  • Nederst i høyre hjørne finner du et printer symbol
  • Klikk på dette for å skrive ut FDV av det aktuelle produktet


Hvis du har en PDF skriver på din PC, kan du generere en PDF av FDV’en.

Hvis du ikke har en PDF skriver, kan du laste ned gratis her:
http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp